Pełnomocnictwo

 • Pełnomocnictwo i jego formy

  Pełnomocnictwo to forma oświadczenia woli, dzięki której możemy działać w imieniu innej osoby, aby dokonywać za nią określonych czynności. Co ważne, czynność prawna wykonana przez pełnomocnika i wynikająca z jego umocowania wywołuje skutki dla mocodawcy. Pełnomocnictwo to instytucja prawna budząca zainteresowanie ze względu na to, że często znajduje praktyczne zastosowanie. Ten szeroki zakres często nie idzie jednak w parze ze szczegółową znajomością litery...
  więcej...

 • Jaka jest specyfika pełnomocnictwa ogólnego?

  Pełnomocnictwo jest tą instytucją prawa cywilnego, która znajduje zastosowanie także w codziennym obrocie prawnym. Tu na szczególną uwagę zasługuje pełnomocnictwo ogólne, które często budzi spore wątpliwości osób deklarujących zainteresowanie tym zagadnieniem. Samo pełnomocnictwo najczęściej jest definiowane jako jednostronna czynność prawna. Mówimy o nim wówczas, gdy mocodawca decyduje się na upoważnienie pełnomocnika do działania nie tylko na jego rzecz...
  więcej...

 • Pełnomocnictwo - najważniejsze zasady

  Pełnomocnictwo jest zagadnieniem, któremu poświęca się obecnie coraz więcej uwagi. Warto więc zastanowić się nad tym, co warto wiedzieć na jego temat. Pierwszym krokiem powinno stać się w takim przypadku stworzenie definicji najczęściej używanych określeń, warto więc pamiętać, że mocodawcą jest ta osoba, która udziela pełnomocnictwa pod warunkiem, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo – definicja Pełnomocnik może być...
  więcej...