Notariat

 • Notariat w Polsce

  Zadaniem notariatu w Polsce będzie zapewnianie bezpieczeństwa obrotu prawnego oraz zgodności z obowiązującym prawem. Notariat w Polsce jest organizowany w ramach samorządu zawodowego. Wykonywanie zawodu notariusza i organizację opisuje ustawa Prawo o notariacie. W zakresie wykonywanych uprawnień notariusz będzie działał jako osoba zaufania publicznego i będzie korzystać z ochrony, która przysługuje funkcjonariuszom publicznym. Na notariuszu ciąży także obowiązek o...
  więcej...

 • Notariat w prawie antycznym

  Notariat w prawie antycznym w Rzymie Notariusz to słowo, które pochodzi z łacińskiego notarius, które było znane na długo przed starożytnym Rzymem. Rzymski notarius był tylko pisarzem, którego zadaniem było zapisywanie ze słuchu albo pod dyktando ustnych wystąpień innych. W ustawie XII tablic mieliśmy przepis, że prawnie obowiązuje to co ustnie zostało wypowiedziane. To właśnie ustanowiło oświadczenie woli ustne, które notarius rzymski spisywał ze słuchu na...
  więcej...

 • Rozwój notariatu w średniowiecznej Europie

  Rozwój notariatu na ziemiach germańskich Po upadku Cesarstwa Zachodniego Longobardowie powołali urzędowych pisarzy i przyznali ich dokumentom pierwszeństwo wśród dowodów. Notariusz nie tylko jest już gwarantem dokumentu ale osobą zaufaną, za którą stał autorytet władzy. W tym samym czasie dochodzi w państwie Longobardów do przymusu notarialnego, to jest obowiązek sporządzenia pism i wyciągów przez notariuszy. Karol Wielki i jego następcy, a rozwój notariatu...
  więcej...